Avís legal , condicions d’ús i protecció de dades

 avís legal actualitzat a 25/05/ 2018
En accedir i navegar per aquest lloc web (www.paginesviscudes.com), i al publicar-hi contingut esteu expressant el vostre acord amb l’avís legal, condicions d’ús així com amb la política de privacitat i de dades personals que es detallen a continuació. Si no hi esteu d’acord, no feu servir el Pàgines viscudes.
Contingut de la pàgina
El contingut de la web podrà ser modificat o eliminat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia. En cas que s’ofereixin enllaços d’accés a llocs web de tercers, Pàgines Viscudes no és responsable ni del contingut d’aquestes webs ni dels resultats obtinguts per qui hi recorri.
Condicions d’ús.
L’usuari del Pàgines Viscudes es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web, a utilitzar aquest espai sota criteris de bona fe i d’acord amb la legislació vigent, i s’abstindrà de fer servir el web amb finalitats il·lícites, que atemptin contra els drets i interessos de terceres persones o que puguin impedir o malmetre el correcte funcionament del web.
L’usuari es compromet a no difondre continguts antidemocràtics, racistes, xenòfobs, pornogràfics, d’exaltació de la violència o que atemptin contra els drets reconeguts i protegits per les lleis i s’han d’abstenir d’insultar o d’emprar un llenguatge ofensiu o de menyspreu. Pàgines viscudes és un web obert a la participació i que convida a expressar-se lliurement. Tot i això, l’equip del Pàgines Viscudes no publicarà textos o comentaris amb finalitats de propaganda política o de difusió d’idees, actituds o accions xenòfobes, ofensives o que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones. Tampoc es publicaran aportacions basades en un interès comercial.
Registre de redactors / autors
Per publicar contingut al Pàgines viscudes cal registrar-se com a redactor / autor. Al registrar-se cal proporcionar informació de contacte correcte . L’usuari és responsable de mantenir la seva contrasenya de compte segura, no cedir-la a tercers i de notificar a Pàgines Viscudes qualsevol violació de seguretat o ús no autoritzat del seu compte.
Drets d’autor i propietat intel·lectual
Els drets sobre els continguts publicats en aquest lloc pertanyen a pagines Viscudes si no s’indica el contrari. De manera general en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones que no s’hagin concertat així com qualsevol transformació o alteració.
Pàgines Viscudes es reserva el dret de reproduir, emetre o publicar els textos, fotografies i d’altres arxius introduïts pels autors en qualsevol format i suport, sempre citant-ne l’autoria original. Pàgines viscudes es compromet a fer un ús d’aquests continguts respectuós amb l’autor i amb la seva obra i a informar-lo a l’adreça de correu electrònica utilitzada pel registre , en el cas que un text, fotografia o qualsevol altra aportació hagi d’ésser utilitzada amb una finalitat diferent a l’actual vista en entorn web.
Responsabilitats
Pàgines viscudes no es fa responsable de les opinions publicades pels seus redactors ni usuaris i no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web. Pagines Viscudes no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Protecció de dades
Pagines Viscudes compleix la Llei de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen en els formularis de contacte, registre o publicació de continguts s’incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sota la responsabilitat de Pagines Viscudes,  que seran tractades per tal de gestionar l’enviament d’informació sobre l’activitat del web www.paginesviscudes.com. Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat. Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d’haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat. Tanmateix, si no voleu rebre cap més informació des de Pàgines Viscudes podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic amb l’assumpte -baixa- a l’adreça :mailPV